סמנכ”ל מוצר והצלחת לקוחות בחברת Cloudbeat מומחה בתחום איכות ובדיקות. בתפקידו הקודם כמנהל בדיקות פפר בנק ניהל את קבוצות הבדיקות בהשקה המוצלחת של הבנק. ערן מרצה בפורומים ובסדנאות בנושא איכות ובדיקות ב- Agile