The bright side עקרונות לחשיבה חיובית

The bright side עקרונות לחשיבה חיובית

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Categories:

Managers
Soft Skills

Course ID:

43616

Date:

27.6.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

43616

אודות הסמינר

חשיבה חיובית מבוססת על היכולת לראות, להקשיב, להרגיש ולהפעיל את כל החושים מבלי לשפוט, לפסול, לבקר ולהאשים מראש. זוהי גישה אשר בבסיסה ראיית עולם של “בעד” זאת על מנת לזהות מה ניתן ומה אפשר על מנת להשיג מטרות ולכוון לצמיחה והתפתחות אישית ומקצועית.

בסדנה זו נלמד כיצד לנפץ אמונות מגבילות המתייחסות לעולמות האושר והגישה החיובית, על מנת לקחת אחריות על ההרגשה שלנו, תוך פיתוח מיומנות התנהגותית מתאימה.

קהל יעד

מנהלים מרמת ראשי צוותים

דרישות קדם

  • מהי חשיבה חיובית ? האם ניתן להגדירה ?
  • הקושי בלנהל את חיינו בחשיבה חיובית, האם כל אחד יכול ?
  • חשיבה חיובית והגדרת מטרות
  • חשיבה חיובית וחוזקות אישיות
  • חשיבה חיובית ורגשות חיובים


DevGeekWeek 2019

Contact

DevGeekWeek 2019

Skip to content