The Art of Querying – SQL Advanced and New Features

The Art of Querying - SQL Advanced and New Features

Main Speaker:

Tracks:

Data

Seminar Categories:

Data
SQL - RDBMS

Course ID:

43675

Date:

25.6.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

43675

אודות הסמינר

עיקר העבודה מול בסיסי נתונים מתבצעת בשפת SQL – שפה סטנדרטית הקיימת כבר מעל 30 שנה ולמרות זאת, ממשיכה השפה להתפתח כל הזמן. מגרסה לגרסה נוספות לנו יכולות חדשות ושונות המאפשרות ביצוע תחקור נתונים מתקדם יותר ומשפרת משמעותית את הקלות בה ניתן לכתוב שליפות מורכבות ומתוחכמות. בסמינר זה נדבר על נושאים מתקדמים בשפת SQL ונדון במספר הרחבות שונות לשפה. נתמקד בדרך שבה יכולות אלה יעזרו לנו בשימושים יומיומיים בשליפת הנתונים. בנוסף נדבר על פיצ’רים חדשים שנוספו לשפה בגרסת Oracle Database 12c וכן בגרסת Oracle Database 18c ואיך ניתן יהיה לעשות בהן שימוש מושכל.

הסמינר מיועד למפתחי קוד, אנשי BIדו”חות, DBA-ים וכל מי שרוצה לדעת איך אפשר להוציא משפת ה- SQL הרבה יותר.

בסיום הסמינר יכירו משתתפיו נושאים מתקדמים כגון שליפות סיכומיות מתקדמות, שימוש בפונקציות אנליטיות ושימושים שונים בשליפות היררכיות ורקורסיביות. בנוסף נדבר על נושאים חדשים כגון Pattern Matching, שליפות Top-N ושילוב של PL/SQL בתוך שליפות SQL.

בנוסף, נציג גם את כלי ה- CLI החדש של אורקל לביצוע שליפות: SQLCL (תחליף אפשרי ל-SQL*Plus).

נושאים

 • שליפות סיכומיות
 • ביצוע סיכומים ותתי-סיכומים: האופרטורים rollup, cube ו- grouping sets,  והפונקציות היעודיות grouping, grouping_id ו- group_id
 • הפיכת עמודות לשורות ושורות לעמודות בעזרת האופרטורים Pivot ו- Unpivot
 • פונקציות אנליטיות
 • שימוש בפונקציות סיכומיות כפונקציות אנליטיות – sum, max, count באמצעות over
 • הכרת פונקציות אנליטיות נפוצות: lag, lead ועוד
 • פונקציות דירוג: row_number, rank, dense_rank
 • פונקציות אנליטיות והשימוש בחלונות
 • שליפות Top-N ודפדוף (Pagination)
 • שיקולי ביצועים בשימוש בפונקציות אנליטיות
 • שליפות היררכיות ושליפות רקורסיביות
 • מהן שליפות היררכיות ואילו בעיות עסקיות הן יכולות לפתור
 • ביצוע שליפה היררכית באמצעות האופרטור connect by
 • אופרטורים ופונקציות ייחודיות בשליפה היררכית
 • ביצוע שליפה היררכיתרקורסיבית בתחביר ANSI-SQL החדש
 • זיהוי תבניות בנתונים (Oracle 12c)
 • אילו בעיות עסקיות אפשר לפתור באמצעות זיהוי תבניות?
 • איך משתמשים באופרטורים של זיהוי תבניות?
 • שליפת XMLו-JSON
 • יצירת מסמכי XMLמתוך נתונים טבלאיים
 • יצירת נתונים טבלאיים מתוך מסמך XML
 • תמיכה ב- JSON דרך SQL (חדש בגרסה 12.1)
 • שימוש ב-Regular Expressionיכולות ומגבלות באורקל
 • חידושים מעניינים ביכולות SQL ופיתוח בגרסת Oracle Database 18c
 • הצגת SQLCL – כלי שליפות מבית אורקל שהוא תחליף ל– SQL*Plus


DevGeekWeek 2019

Contact

DevGeekWeek 2019

Skip to content