Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Categories:

Managers
Managment

Course ID:

43625

Date:

23.6.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

43625

אודות הסמינר

הסטטיסטיקות מראות עלייה של כ 30% בהצלחה בביצוע פרוייקטים אג’יליים גדולים כבר מעל עשור, מאז הונחלה התורה האג’ילית בארגונים רבים.
השינוי לעבודה אג’ילית שמניבה תוצאות מתחיל בלמידה:

מה כוללת העבודה באג’ייל? ממה מתחילים? מהן אבני הבניין שחייבים לעבוד איתן ומה לא הכרחי לפרויקט? מה הן נקודות הכשל בפרויקט, שאותן העבודה באג’ייל מתקנת? מה עושים אחרים טוב ופחות טוב, וכיצד עושים זאת נכון.

בסמינר זה נלמד מה הם השלבים בהטמעת פרויקט בדרך האג’ילית בצורה מודולרית בה תוכלו להתאים את החומר הנלמד לפרויקט בארגון שלכם.

הסמינר ילווה בדוגמאות מוחשיות שיתנו לכם כלים להטמעת התורה האג’ילית באופן מיידי בארגון שלכם.

תוכלו להציג שאלות ואתגרים שאתם נתקלים בהם כעת בעבודתכם ונמחיש לכם כיצד ניתן להתגבר עליהם בדרך האג’ילית

קהל יעד

מנהלי פיתוח, מנהלי בדיקות, אנשי מוצר ועוד עם רצון ללמוד על מתודולוגיות אג’יליות ליישום בצוותים שלהם

נושאים

  • State of Agile
  • Agile in Israel
  • The Lean-Agile mindset
  • The tipping point – when to adopt Agile
  • Agile methodologies – review
  • Agile and DevOps connection
  • Scaling up Agile
  • Implementing the change
  • Agile tools
  • Case Study – The race to SAFe at Nice Actimize


DevGeekWeek 2019

Contact

DevGeekWeek 2019

Skip to content